Vezměte moje varování vážně

Bůh mi dal tato slova. Patříte-li k lidem, kterým byla tato slova určena, doporučil bych Vám, aby jste to brali vážně.

"Proto, králové, buďte moudří. Přijměte varování, vládci země." Služte Pánu se strachem a radujte se s chvěním. “ ( listopad 2016)

Slyšte to, všechny národy; poslouchejte, všichni, kteří žijí na tomto světě, malí i velcí, bohatí i chudí.“ (1. srpna 2018)

„Slyšte to, všechny národy; poslouchejte, všichni, kdo žijete na tomto světě.“ (4. listopadu 2019)

____________________________________________________________________

„Berte moje varování vážně!“ (23. března 2020)

____________________________________________________________________

"Slyšte to, všichni lidé; naslouchejte všichni obyvatelé země"  (21. března 2020)

"A proto, králové, buďte moudří, nechte se varovat, vy vládcové země. Služte Pánu s bázní a radujte se s chvěním"  (29 května 2020)

" Naslouchej země! Neboť Pán promluvil."  (7. července 2020)

"Zpívejte Pánu s úctou, hrajte na nové nástroje, vy národy země"  (18 června 2020)

"Ať ti národy vzdají díky, kéž jsou šťastní a zpívají pro radost, neboť ty vládneš nad národy země"  (18 July 2020)

"Ať ti vzdají Bože chválu všichni lidé"   (18 Srpna 2020)

Jsem si jistý že je důležité, abys slyšel tato slova. Pokud věříš, že je toto poselství od Pána a můžeš vidět, že skrze tuto službu mluvil Pán k národům velmi důležitá slova, jako například se syrským prezidentem Bašarem Assadem v roce 2012, nebo s COVID-12 v lednu, únoru a dalších měsících v roce 2020, potom nám můžeš pomoci poslat toto lidem, kteří věříš, že by je měli slyšet. 

Jenom zde připomenu, že v roce 2012 nám Bůh ukázal, že se prezident Bašar Assad "nepohne" a "zůstane stát" v čase, kdy si mnoho lidí a vládců myslelo opak a snažili se ho sesadit. Výsledkem byli stovky tisíc zabitých lidí, zničená země, mnoho uprchlíků a místo pro povstání Islámského státu, který s velkou silou povstával. 

Měli jsme více slov k těmto událostem, ale zmiňuji zde pouze tyto dvě, aby to bylo v tomto článku jednoduché. Věřím, že jenom slyšet tato dvě prorocá slova pořádně a rozpoznat je jako od Pána mohlo zachránit mnoho životů.

Věřím, že všechno, co bylo řečeno proroky, musí být rozlišováno pode písem a že všechna proroctví musí být rozsuzována také dalšími služebníky. /1 Kor 14,29; 1 Jan 4,1/. Také věřím, že jediný plně autoritativní zdroj zjevení jsou Písma. /Mt 4,1-11; Jan 10,35; 2 Tim 3, 16-17/

Máme ale také Ducha Svatého, který byl poslaný sem na zem a který byl dán také proto, aby nám ukázal, co má přijít /Jan 16,13/, takže my potřebujeme dobře naslouchat.  /Přísloví 1, 23-29/

Prezident Sýrie Bašar Assad

Na našem webu si můžete přečíst tento článek:.

http://www.jirikrupa.org/cs-cz/prophetic-wordsb/item/4-prezident-basar-assad-syrie

Nebo zde v české části starého naši služby:

http://www.joelnet.cz/index.php/cs/prorocka-sluzba-svet/83-4-basar-asad-syrie

Také jsme zorganizovali konferenci v roce 2013 o Sýrii, kde jsme mluvili o těchto věcech a také o dalších událostech týkajících se Arabského jara. 

Pandemie COVID-19

Co se týče COVID-19, naslouchání toho, co Bůh skutečně promlouvá k této historické události mohlo zachránit životy mnoha, dokonce některých křesťanů, kteří byli příliš naivní nebo velmi zavedení některými lidmi, ať už dokonce politiky, proroky nebo i nějakými služebníky. 

Pokud chcete studovat více, můžete si přečíst tyto články nebo se podívat na následující video (zatím anglicky):

http://www.jirikrupa.org/en/prophetic-ministries/prophetic-wordsb/item/17-coronavirus

http://www.jirikrupa.org/en/prophetic-ministries/prophetic-wordsb/item/19-donald-trump

http://www.jirikrupa.org/en/prophetic-ministries/prophetic-wordsb/item/23-usa-covid-19-and-false-optimism-prophets

http://christpmi.org/index.php/en/item/12-the-usa-covid-19-and-false-optimism-prophets

  

 

Připravujeme také přehled všech slov týkajících se COVID-19 přijatých v roce 2020 a také některé vhledy do Písma toho se týkajících. Proto, abyste mohli skutečně rozsuzovat co Písma říkají. Viděli jsme, že někteří lidé někdy prohlašují něco za nebiblické, i když je to přitom plně a absolutně biblické. Někdy je to prostě kvůli nedostatku poznání /Ozeáš 4,6/, někdy je to jen lhostejnost, pýcha a duchovní slepota. Ale jako lidé v Beroji, my můžeme zkoumat a rozlišovat mnoho věcí, která jsou řečeny tím, že budeme studovat Písma. /Skutky 17,11/

Buďte požehnaní a děkuji vám za sdílení těchto slov s ostatními pokud vidíte, že je důležité, aby byla slyšena. 

Jiří Joel Krupa

7.12. 2020

 

 

 

Jiří Joel Krupa

  • Senior pastor CPMI worldwide
  • Prophetic ministry
  • Educational and pedagogical ministry

"Let us follow the Lamb wherever He goes."

"In essential unity, in non-essential charity, in all love."

"Bringing the heart of God to the heart of people."

Internetová stránka: jirikrupa.org
zpátky nahoru

Reporty

Orlí hnízdo

Prorocké knihy