Koronavirus

První slova ohledně koronaviru jsem dostal 28.ledna 2020.

(Ve skutečnosti, jsem dostal nějaká slova dokonce o 3 dny dříve 25.ledna 2020, ale nemohl jsem jim uvěřit, a stále jim nemohu plně uvěřit).

„ Pán tvůj Bůh přinesl tuto pohromu na toto místo. A nyní to Pán způsobil, udělal to přesně tak, jak řekl, to se stalo proto, protož vy lidé jste hřešili proti Bohu a neposlouchali jste ho“.

(28.ledna 2020)

"A tak Pán poslal mor".

(31. ledna 2020)

Na konci ledna mi Bůh řekl "Neboj se" v případě koronaviru. Byl jsem překvapený, protože jsem se vůbec nebál, ale pak jsem si uvědomil, že Bůh ví, proč mi to řekl. Řekl mi to dopředu ještě předtím, než jsem mohl začít mít strach. Mluvil jsem o tom 30 ledna 2020 na našem online sdílení pro domácí skupinky, kde jsem mluvil o štítu víry a osobních slibech Božích pro nás, když máme projít různými, někdy těžkými časy. 

7. února Bůh promluvil k nám na modlitebním shromáždění, že koronavirus přijde do České republiky.  Další týden jsme hledali potvrzení tohoto slova. Následující je výpis slov z mého osobního rozlišování toho slova. Naše církev má modlitební řetězec. Jsou tam zprávy s přijatými slovy, které jsou zaslány všem účastníkům. Tam jsou nějaké další detaily. 

 

"hořet tak, že to nikdo neuhasí"

(4. února 2020)

"buď si tím jistý, já tě dnes varuji"

(10. února 2020)

"moje slova, která se prokážou pravdivými v můj ustanovený čas"

(11. února 2020)

Rozhodl jsem se tomuto městu způsobit ránu a ne dobro, praví Pán. Bude vydáno do rukou ..."

(13 února 2020)

"proto země se bude rmoutit a nebesa nahoře zešednou, protože já jsem promluvil a nepovolím, rozhodl jsem a nevezmu to zpět"

(14. února 2020)

 

Některá další slova přijatá v tomto případě a v této věci.

"Pán mi řekl, "Viděl jsi dobře, bdím nad tím, aby se mé slovo naplnilo"

"Můžeš se na to spolehnout, Dávám na to své slovo"

"Takto praví Pán"

"Nepodceňujte to" 

....

"Pán Tvůj Bůh přikázal zkázu pro toto místo. A teď to Pán přivedl k naplnění; On udělal přesně tak jak řekl, že to udělá. Všechno se to stalo proto, že vy lidé jste hřešili proti Pánu a neposlouchali jste ho."

(6 února 2020)

"Nikdo to neuhasí, tento oheň"

(20 února 2020)

"Já Pán Izraele, dávám na to slovo"

(25. února 2020)

"neboť toto je moje dílo"

(2. března 2020)

"neboť naše vina je již velká, a jeho prudký hněv na nás spočívá"

(7 března 2020)

 

Jiří Joel Krupa

 

 

Jiří Joel Krupa

  • Senior pastor CPMI worldwide
  • Prophetic ministry
  • Educational and pedagogical ministry

"Let us follow the Lamb wherever He goes."

"In essential unity, in non-essential charity, in all love."

"Bringing the heart of God to the heart of people."

Internetová stránka: jirikrupa.org
zpátky nahoru

Reporty

Orlí hnízdo

Prorocké knihy