Bjoelandpavlaůh vám žehnej. Tato webová stránka se soustředí na strategická a klíčová prorocká slova přijatá od roku 2011 v této prorocké službě. Existuje mnoho důležitých slov, která vám mohou ukázat, co se děje ve světě nebo v některých konkrétních případech. Je důležité rozsuzovat proroctví, i když naše služba s většinou z nich tímto procesem prošla. Proroctví, která přicházejí s moudrostí, mohou být opravdu klíčová, velmi užitečná, budující a mohou zachránit mnoho životů, ale nesprávná proroctví mohou také vést k velkým chybám a někdy dokonce k tragédiím v osobních i národních událostech a historii.

Vítejte, můžete vidět, jak Pán plní svůj slib svému lidu, že předem oznámí svým prorokům, co bude dělat (Ámos 3,7), a že Duch svatý nám ukáže, co má přijít (Jan 16,13b).

23. 4. 2021; Jiří Joel Krupa; Shalom

 

Afghanistan - NATO, Taliban, Al-Qaida, ISIS

afghanistanAfter 11 September 2001 and airplanes suicide attacks on the World trade center in the USA  began the war in Afghanistan. The USA and over 40 other countries, with many countries from NATO, started their operation "Operation Enduring Freedom". The Taliban, an Islamist organization, who practically ruled Afganistan at that time was "defeated" and the Afghan government with more democratic tendencies was established.

Číst dál...

O iniciativě kompromisu s Božím slovem a duchovním smilstvem

orelahad2bPřijali byste od někoho odpuštění za to, že jste odešli z jeho organizace, která v určitý moment pálila Bibli, upalovala živé lidi, mučila opravdové křesťany stojící na Božím slovu, vybírala peníze skrze bludy i pohrůžky na války a násilně terorizovala obyvatelstvo? Tato těžko uvěřitelná věc se uskutečnila viz. "odpouštíme vám protestantům, že jste odešli z katolické církve" v textu dokumentu iniciativy, kterou uskutečnilo a nadále plánuje prohlubovat několik českých vedoucích a jejich přátel. 

   

Číst dál...

Vezměte moje varování vážně

Bůh mi dal tato slova. Patříte-li k lidem, kterým byla tato slova určena, doporučil bych Vám, aby jste to brali vážně.

"Proto, králové, buďte moudří. Přijměte varování, vládci země." Služte Pánu se strachem a radujte se s chvěním. “ ( listopad 2016)

Slyšte to, všechny národy; poslouchejte, všichni, kteří žijí na tomto světě, malí i velcí, bohatí i chudí.“ (1. srpna 2018)

„Slyšte to, všechny národy; poslouchejte, všichni, kdo žijete na tomto světě.“ (4. listopadu 2019)

____________________________________________________________________

„Berte moje varování vážně!“ (23. března 2020)

____________________________________________________________________

Číst dál...

Prorocké perspektivy 1 - COVID-19 v raných proroctvích 2020, poselství pro USA

Chceme se s vámi podělit o prorocká poselství, která jsme obdrželi v první polovině roku 2020. Pokud by tomu někteří lidé věřili dříve, možná by později nebyli zklamáni. Je dokonce možné, že kdyby lidé, kteří stojí v autoritě a ve vládě s podporou lidí, kteří rozumějí době, tomu lépe rozuměli, počet obětí by mohl být o něco menší. Součástí této video zprávy je informace pro a o USA.

 

 (video je zatím pouze v angličtině)

Číst dál...

USA, COVID-19 a proroci "falešného optimismu"

Mnoho amerických proroků, vedoucích a pastorů se mýlilo.

Chtěl bych vložit do samostatného článku několik slov, která byla součástí jiného článku, který byl napsán dříve a publikován 11. dubna. To znamená pravděpodobně před třemi měsíci. V té době byla čísla jako 100 000 či 200 000 mrtvých s/na COVID -19 mnohými považována (i když byla některými úřady deklarována) za obrovské nadhodnocení a nespolehlivá.

Číst dál...

Donald Trump a proroci „falešného optimismu“

Bůh vám žehnej!

Přijal jsem Boží slovo  o Donaldu Trumpovi.

„mluví falešně“

(24. ledna 2020)

Později jsem požádal o potvrzení tohoto slova a dostal vysvětlení slova „falešně“.

„neříká pravdu“

„on lže“

Vážím si několika velmi dobrých rozhodnutí a postojů Donalda Trumpa, ale všichni jeho křesťanští příznivci a proroci by měli uznat i tento jednoduchý fakt. A měli by být schopni si to sami přiznat.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS