USA, COVID-19 a proroci "falešného optimismu"

Mnoho amerických proroků, vedoucích a pastorů se mýlilo.

Chtěl bych vložit do samostatného článku několik slov, která byla součástí jiného článku, který byl napsán dříve a publikován 11. dubna. To znamená pravděpodobně před třemi měsíci. V té době byla čísla jako 100 000 či 200 000 mrtvých s/na COVID -19 mnohými považována (i když byla některými úřady deklarována) za obrovské nadhodnocení a nespolehlivá.

Také jsme napsali a publikovali jeden článek ještě měsíc před tímto zmíněným výše. Byl o Covidu-19 obecně. V té době někteří ze známých proroků (nebo dalších vedoucích a pastorů) mluvili proti tomu číslu, dostal jsem slovo "a to není ani polovina".  

Jiný prorok, kterého mám rád, mi napsal, že to je "malá" pandemie (v tom čase okolo 500 000 mrtvých s Covid-19 celosvětově). Musel jsem mu napsat že to není málo a že to ještě neskončilo. Bůh ke mně mluvil, že je to "velká zkáza", věřím. 

Ale co bylo publikováno před těmi třemi měsíci zde 11. dubna 2020 na jirikrupa.org?

Následující bylo zapsáno:

...

Měl jsem také v březnu slovo o prorocích, služebnících, politicích a dalších, kteří byli optimističtí ohledně nedávného vypuknutí Covid-19 krize. Myslím ty, kteří říkali slova jako "brzy to skončí, zmizne to, je to jenom mediální panika" a tak dál, jiné podobné věci a proklamace.

"Mluví k vám falešné vize svých srdcí" (konec března)

Vidím, že skutečné číslo obětí bude obrovské a vidím v úplném protikladu k těmto "optimistickým a pozitivním" prorokům.

Je zde stále dost lidí, kteří to přirovnávají k chřipce a vidí to podobně, dokonce i někteří experti na biologickém, lékařském a podobných polích.

6. března 2020, nám Pán řekl na setkání pastorů, že

"lidé v České republice budou také umírat kvůli této nemoci." (6. března 2020)

Toho stejného dne večer před modlitebním setkáním CPMI Dům modlitby Bruntál pak také:

"bude to horší než chřipka". (6. března 2020)

.....

Takže si myslím, že toto slovo je ve své základní části již naplněno a špatná proroctví a postoje by měly být zváženy.  Ale Bůh mi v té době neřekl, jak jednat s těmi slovy a postoji. Byl jsem v tu chvíli pouze povolán připravovat Boží lid na to, co přichází. To byl důvod pro sepsání těch slov. Bůh to v Písmu dělá znovu a znovu. On chce, aby jeho lid věděl, co přichází, ať už je to dobré nebo zlé.

Možná bych mohl napsat nebo mluvit více o tom, co to znamená a jak jednat se špatnými postoji a proroctvími, ale nevnímal jsem, že by Bůh chtěl, abych to dělal, přinejmenším ne teď. Jenom připomínám, aby všichni lidé byli opatrní, pravdivý, upřímní, ale také plní milosti. Když někdo nejedná a nepřiznává (nevyzná) špatná slova, něco s takovými lidmi není v pořádku.

Buďte požehnaní

zpátky nahoru